Hoe kan AI onze emotionele intelligentie boosten?

Het lijkt een contradictio in terminis: hoe kan een emotieloze tool als chatGPT, een geavanceerde kunstmatige intelligentie, helpen bij het verbeteren van onze emotionele intelligentie?

Wat heeft ChatGPT te bieden?

Hoewel het waar is dat AI emoties niet zoals de mens kan aanvoelen, zal het ons  kunnen helpen om structuur, toon en context te analyseren. Een hulp bij emotionele intelligentie op de werkvloer laat ons zeggen. ChatGPT kan dus een eerstelijnscoach worden voor:

  • Directe feedback over schriftelijke emotionele uitdrukking.
  • Moeilijke gesprekken voorbereiden door middel van veilige rollenspelen.
  • Het onder woorden brengen van emoties, behoeften en verwachtingen.
  • Het emotionele gewicht van woorden wegen en inschatten.
  • Dagelijkse reflecties verder interpreteren en linken leggen.

Iets met het kind en badwater dus … ChatGPT kan met ons partneren in het verfijnen van emotionele expressies en zelfbewustzijn. 

Wat met de menselijke touch?

Hoewel tools als ChatGPT unieke inzichten kunnen bieden is de reis naar het aanscherpen van emotionele intelligentie veelzijdig. Om EQ vaardigheden verder door te ontwikkelen en nieuw gedrag te programmeren zal doorgedreven hulp en menselijke begeleiding nodig zijn door experten ter zake.
Daarnaast is bij een digitaliseren ook extra behoefte aan die menselijke touch. Dat zie je ook bij een onderzoek dat Capgemini deed. Daar gaven de respondenten aan dat de vraag naar EQ vaardigheden 6 keer hoger zal worden dan de stijging van AI implementatie en automatisering.
Die menselijke laag aan expertise, aanmoediging en motivatie blijft onontbeerlijk. Gelukkig maar.

Hoe nodig vinden we EQ vaardigheden in organisaties en leiderschap?

Het besef van de nood aan EQ vaardigheden neemt eveneens drastisch toe de laatste jaren. Zo gaf bij datzelfde onderzoek van Capgemini 61% van de leidinggevenden aan dat Emotionele intelligentie een ‘must have’ vaardigheid wordt in één tot vijf jaren. 83% van de organisaties zegt dat hoog emotionele intelligente medewerkers een voorwaarde wordt voor succes in de komende jaren.

Hoe kunnen we EQ vaardigheden boosten?

Via een duidelijk model aan 4 hoofdvaardigheden en concrete onderliggende strategieën, bepalen we de focus voor groei. Concreet kies je 2 strategieën waarmee je nieuw gedrag zal toepassen en programmeren.

Voor degenen die op zoek zijn naar concrete, onderbouwde en resultaatgerichte workshops op het gebied van emotionele intelligentie, biedt New Emotions een reeks aan oplossingen.

Of je nu een individuele leider bent die je eigen emotionele dynamiek onder de knie wil krijgen of een organisatie die streeft naar een emotioneel intelligenter leiderschapsteam, de trainingsoplossingen van New Emotions komen tegemoet aan een breed spectrum van behoeften.

Ontdek meer over hoe New Emotions uw EQ-reis naar een hoger niveau kan tillen: www.newemotions.be

Wat heeft EQ met De Mol te maken?

Zolang mogelijk onder de radar blijven en zo weinig mogelijk geld in die pot, dat is de missie van de mol. Maar wat is het geheim van een succesvolle mol? En wat heeft emotionele intelligentie ermee te maken?

Comfort liet er dit jaar weer een mooie staaltje van zien. Ze wist het subtiel en langzaam op te bouwen om zo mensen om de tuin te leiden. Eén voor één vielen haar “vriendinnen” af die haar nog wilden redden met tranen in de ogen, nietsvermoedend werden ze naar huis gespeeld.

Maar hoe zit het dan precies in elkaar? Welke EQ skills zijn er nodig om niet alleen stand te houden maar ook succesvol te zijn als mol? Daarvoor heb je een cocktail van sterk zelfinzicht, het begrijpen van de medespelers en de groepsdynamiek nodig om zo vertrouwensrelaties op te bouwen.

1. Zelfbewustzijn

Als mol is er geen verlof in de strijd. De mol ben je 24 op 24, 7 op 7. Het spel wordt nog verder en zelfs intenser gespeeld wanneer de camera’s niet draaien.

Wanneer je heel goed begrijpt wie of wat jou triggert, en bijgevolg welke gedachten je van de kaart zullen brengen, kan je hier beter op anticiperen. Of hoe meester Lancelot het zou zeggen: ’Adapting is everything’ 😊.

Daarnaast zijn het kennen van je sterktes en valkuilen zeer nuttig in het bepalen hoe je zal interageren en welke rol je op elk moment zal gaan spelen. De Mol is en blijft een rolletje, en gelukkig maar.

2. Zelfmanagement

Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf onder controle kan houden in verschillende situaties, en zeker in situaties die je triggeren. Dit bekent niet dat je emoties gaat mijden of negeren maar dat je ze juist zal toelaten zodat je ze vervolgens ook sneller een plek kan geven. Zo kan je beter beslissen of deze emoties gevolgd worden door een reactie of niet, en zo ja welke reactie. Self-regulatie ten top, ook dat is nodig.

Een sterke mol is in staat snelle beslissingen te nemen, gebaseerd op wat ertoe doet, ook al zegt het gevoel het tegenovergestelde.

Daardoor kan een sterke mol zich in een mum van tijd aan elke situatie aanpassen en is die voorbereid met een plan B, C en D in het achterhoofd. Dit helpt dan weer om te relativeren en zaken die (onverwacht) gebeuren in een groter plan en ruimere context te plaatsen.

3. Sociaal bewustzijn

Op elk moment toekijken vanop een afstand helpt je om alles goed in te schatten zoals: de sterktes en valkuilen van de individuele spelers en de groep, de onderlinge relaties en belangen, wie met wie goed overeenkomt, en wie elkaar verdedigt. Deze kennis kan je handig inzetten om verwarring te zaaien in de groep en de teamspirit onder druk te zetten tijdens de opdrachten.

Want zorgen voor enige chaos én ervoor zorgen dat ze elkaar verdenken, is natuurlijk lekker handig om vrijuit te gaan mollen.

Je vermogen om emoties, sterktes, valkuilen en interacties goed te lezen in de groep, stelt je in staat om goed aan te sluiten bij zowel de gehele groep als bij elk individu.

4. Relatiemanagement

Een goede mol weet met iedereen op elk moment goede relaties te smeden en te herstellen waar nodig. Vaak zie je dat diegenen die het meest close waren, afvallen. Niet toevallig natuurlijk… Als mol gebruik je alle bovenstaande skills om uiteindelijk bij eenieder vertrouwen te winnen. Commy heeft dat dit jaar weer voortreffelijk gedaan tot tranen toe. Chapeau.  Lieselot en Leila werden er zelf toe aangezet om een mooie daad te stellen en tegelijk lekker geld mee uit de pot te halen.

Is het niet zo dat je al deze bovenstaande zaken perfect kan doortrekken naar leiderschap? Kan je al deze skills niet eveneens krachtig inzetten in een team? Niet om te mollen of chaos te creëren uiteraard maar om een team juist effectiever te laten samenwerken naar een vollere groepspot?

Wat is emotionele intelligentie?

We horen vaak over emotionele intelligentie of EQ, maar wat is het precies? Kan het ons succes echt beïnvloeden? Ontdek hieronder meer over wat emotionele intelligentie is en waarom het zo belangrijk is.

Terwijl het concept van emoties die van invloed zijn op succes in zowel werk als leven in de jaren 70 en 80 opkwam, werd het concept van emotionele intelligentie (EQ) pas in de jaren 90 mainstream met het boek van Daniel Goleman: “Emotional Intelligence: Why it can matter more dan IQ.”

Hoewel het werk van Goleman wordt erkend voor het op de kaart zetten van het concept van emotionele intelligentie, zou men kunnen stellen dat de term EQ pas echt mainstream werd toen Drs. Travis Bradberry en Jean Greaves in 2009 het boek ” Emotionele Intelligentie 2.0 ” publiceerden.

In tegenstelling tot persoonlijkheid of IQ is emotionele intelligentie of EQ een vaardigheid die men kan ontwikkelen, en is het absoluut essentieel voor persoonlijke groei en ontwikkeling, net zoals sociaal bewustzijn en relationele competentie. EQ kent vier belangrijke componenten: zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiebeheer.

1. Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is uw vermogen om uw emoties op het moment nauwkeurig waar te nemen en uw neigingen in verschillende situaties te begrijpen. In tijden waarin je tot je breekpunt wordt geduwd, ben je je daarvan bewust? Wanneer het plotselinge moment dat frustratie of woede een hoogtepunt bereikt of de langzame, saaie opbouw van spanning en stress culmineert, ben je je bewust van de invloed van die emoties op je reacties en gedrag? Hoe voelen die emoties fysiek? Gaat je hart tekeer of spannen je schouders? De eerste stap naar sterke emotionele intelligentie is op de hoogte zijn van uw emoties en deze snel begrijpen terwijl ze zich voordoen.

2. Zelfmanagement

Kun je jezelf dan op die cruciale momenten effectief beheersen om de impulsen en onmiddellijke reacties van die emotie te beheersen? Zelfmanagement is je vermogen om je bewustzijn van je emoties te gebruiken om flexibel te blijven en je gedrag positief te sturen. Wat als die emoties schadelijk kunnen zijn voor de situatie of de interactie? Kun je pauzeren en nadenken voordat die emotie je reactie dicteert? Deze zelfmanagementvaardigheid is essentieel voor de manier waarop u omgaat met de wereld om u heen.

3. Sociaal bewustzijn

Als je eenmaal je eigen emotionele intelligentie onder de knie hebt, helpt sociaal bewustzijn je om andere mensen te leren kennen en te waarderen. Sociaal bewustzijn gaat over luisteren en observeren van mensen om emoties beter waar te nemen en te begrijpen wat er werkelijk met hen aan de hand is. Heb je het vermogen om de persoon tegenover je te herkennen, te erkennen en in te leven? Ben je je bewust van de “emoties in de kamer?” Kun je het moment zien waarop de energie verschuift? Als je de emoties van de mensen om je heen kunt herkennen, ben je een stap dichter bij het kunnen beïnvloeden van die situatie.

4. Relatiemanagement

Het laatste onderdeel van EQ is Relatiebeheer. Het vermogen om zich bewust te zijn van de sociale factoren die de dynamiek in de kamer beïnvloeden, is de helft van de vergelijking. Het meest uitdagende element dat individuen met een hoge emotionele intelligentie echt onderscheidt van het peloton, is het vermogen om sociale situaties met succes te beheren. Kun je een gesprek in het moment draaien en omleiden? Kun jij je gedrag aanpassen en verschuiven om de gang van zaken te veranderen? Dit is de kracht van emotionele intelligentie.

Het is het delicate samenspel van deze vier componenten dat de centrale drijfveer is van elke sociaal-emotionele interactie die je hebt, en het is essentieel voor succes in je werk en je leven.