Skip to content

Hoe kan AI onze emotionele intelligentie boosten?

Het lijkt een contradictio in terminis: hoe kan een emotieloze tool als chatGPT, een geavanceerde kunstmatige intelligentie, helpen bij het verbeteren van onze emotionele intelligentie?

Wat heeft ChatGPT te bieden?

Hoewel het waar is dat AI emoties niet zoals de mens kan aanvoelen, zal het ons  kunnen helpen om structuur, toon en context te analyseren. Een hulp bij emotionele intelligentie op de werkvloer laat ons zeggen. ChatGPT kan dus een eerstelijnscoach worden voor:

  • Directe feedback over schriftelijke emotionele uitdrukking.
  • Moeilijke gesprekken voorbereiden door middel van veilige rollenspelen.
  • Het onder woorden brengen van emoties, behoeften en verwachtingen.
  • Het emotionele gewicht van woorden wegen en inschatten.
  • Dagelijkse reflecties verder interpreteren en linken leggen.

Iets met het kind en badwater dus … ChatGPT kan met ons partneren in het verfijnen van emotionele expressies en zelfbewustzijn. 

Wat met de menselijke touch?

Hoewel tools als ChatGPT unieke inzichten kunnen bieden is de reis naar het aanscherpen van emotionele intelligentie veelzijdig. Om EQ vaardigheden verder door te ontwikkelen en nieuw gedrag te programmeren zal doorgedreven hulp en menselijke begeleiding nodig zijn door experten ter zake.
Daarnaast is bij een digitaliseren ook extra behoefte aan die menselijke touch. Dat zie je ook bij een onderzoek dat Capgemini deed. Daar gaven de respondenten aan dat de vraag naar EQ vaardigheden 6 keer hoger zal worden dan de stijging van AI implementatie en automatisering.
Die menselijke laag aan expertise, aanmoediging en motivatie blijft onontbeerlijk. Gelukkig maar.

Hoe nodig vinden we EQ vaardigheden in organisaties en leiderschap?

Het besef van de nood aan EQ vaardigheden neemt eveneens drastisch toe de laatste jaren. Zo gaf bij datzelfde onderzoek van Capgemini 61% van de leidinggevenden aan dat Emotionele intelligentie een ‘must have’ vaardigheid wordt in één tot vijf jaren. 83% van de organisaties zegt dat hoog emotionele intelligente medewerkers een voorwaarde wordt voor succes in de komende jaren.

Hoe kunnen we EQ vaardigheden boosten?

Via een duidelijk model aan 4 hoofdvaardigheden en concrete onderliggende strategieën, bepalen we de focus voor groei. Concreet kies je 2 strategieën waarmee je nieuw gedrag zal toepassen en programmeren.

Voor degenen die op zoek zijn naar concrete, onderbouwde en resultaatgerichte workshops op het gebied van emotionele intelligentie, biedt New Emotions een reeks aan oplossingen.

Of je nu een individuele leider bent die je eigen emotionele dynamiek onder de knie wil krijgen of een organisatie die streeft naar een emotioneel intelligenter leiderschapsteam, de trainingsoplossingen van New Emotions komen tegemoet aan een breed spectrum van behoeften.

Ontdek meer over hoe New Emotions uw EQ-reis naar een hoger niveau kan tillen: www.newemotions.be

Brenda Vandenberghe

Coaching leaders and leadership teams to increase impact on people and results.

Sharing is caring